جستجو در شهر

نزدیک اونی که دلت رو می بره می شی! ما خبرت می کنیم

ببینید چگونه کار می کند

تابلوهای هوشمند مشتریان شما را با خود همراه می کنند
نگهدارنده

ترکیب مکان و زمان

شما چه کسب و کاری دارید؟ فروشگاه لباس هستید یا هایپر مارکت؟ مردم چه ساعتی از روز تصمیم می گیرند تا خرید پوشاک انجام دهند یا مایحتاج روزانه را بخرند. ما همان زمان آن ها را از وجود شما آگاه می کنیم و تبلیغات را به سوی آن ها می فرستیم
نگهدارنده

شخصیت مکانی

مان طور که توضیح داده شد فرودجا یک وب فیزیکی است و مکان شما را با صفحات مجازی تان مرتبط می کند و آن ها را به مشتری ها ارائه می دهد. این بهترین شکل تبلیغ برای شما است که مکان تان مورد تبلیغ قرر می گیرد و به مشتریان معرفی می شود. در همان لحظه ای که از کنار شما عبور می کنند یا در نزدیکی شما هستند
نگهدارنده

درگیر کردن مشتری

مشتری هایی که جذب کرده اید را باید با خود در گیر کنید. ما آن ها را به دو صورت با شما درگیر نگه می داریم. تبلیغات فعالانه و تبلیغات مکانی. ما بر اساس مکان شما مشتری های تان را با محصولاتتان در بازه های زمانی پیوسته درگیر نگه خواهیم داشت.

معرفی فرودجا

نکات تکمیلی درباره فرودجا را اینجا بخوانید