احسان اله نیک آیین

بنیان گذار

من توسعه دهنده اندروید و مدیر هماهنگ کننده چندین استارتاپ تا کنون بوده ام

علیرضا قائدیان

بنیان گذار

در حوزه تبلیغات محیطی بیش  از ۲۵ سال تجربه دارم و با بسیاری از ابعاد و فعالین این حوزه آشنا هستم.

سعید نوشادی

توسعه دهنده اندروید

من توسعه دهنده و پشتیبان اپلیکیشن فرودجا هستم و قبلا در توسعه چندین اپلیکیشن شرکت داشته ام.

مهربانی

طراح –  تولید محتوا

در حوزه طراحی گرافیک چندین سال فعالیت داشته ام و تولید محتوا را با فرودجا آغاز کرده ام.